Harfa evangheliei online dating

Posted by / 10-Mar-2019 07:08

Harfa evangheliei online dating

Unele secte penticostale susțin două trepte ale experienței harului: nașterea din nou și botezul cu Duhul Sfînt, iar altele mai adaugă una, cea a sfintirii.Ca notă individuală, penticostalii practică „ungerea cu untdelemn” pentru vindecarea de boli și au o pasiune pentru minuni și vindecări miraculoase, acestea fiind atribuite Duhului Sfînt.Salariile păstorilor sunt fixate de comitetele congregatiilor locale, pe baza veniturilor și cheltuielilor.Pe lângă Tomlinson, un alt promotor al noilor idei a fost Charles Parham.Cei care credeau în „umplerea cu Duhul Sfînt” s-au separat de adunările din care făceau parte și astfel s-a conturat nouă Mișcare Penticostală.

Suportul pentru această propovăduire constă în relatarea privind pogorârea Duhului Sfînt la Cincizecime, descrisă în capitolul 2 din Faptele Apostolilor.

Falsitatea acestei „vorbiri în limbi ” este evidentă din frecventele neconcordanțe dintre prorociile pe aceeași temă.

O persoană mai puțin credulă a făcut un test: a înregistrat pe bandă o prorocie și a mers cu înregistrarea la alți doi prooroci penticostali, cerându-le acestora să tălmăcească mesajul.

Uleiul cu care se face ungerea de către pastor sau de către proorocul înzestrat cu „darul vindecării” este ulei alimentar obișnuit – Muntenia, Floriol, etc.

În adunările penticostale pot fi întîlniti „prooroci” care „proorocesc în alte limbi”.

harfa evangheliei online dating-23harfa evangheliei online dating-40harfa evangheliei online dating-49

Primul șef al sectei în Romînia a fost Ion Bododea, din Brăilita, care a editat revistele Glasul adevărului și Știință Sfinților, precum și cartea de cîntări ale sectei, Harfa Bisericilor lui Dumnezeu.

One thought on “harfa evangheliei online dating”